Branding and communication

O našich schopnostiach stvárniť značku (branding): kresliť logá, fotiť portréty alebo udalosti, nahrávať podcasty alebo spravovať siete sa presvedčíte cez náš blog a videá. Alebo sa spýtajte ľudí, ktorí s nami spolupracujú. Branding a komunikácia pre nás stojí na strategickom a sociologickom zázemí. Nerobíme pekný dizajn pre pekný dizajn, robíme význam a zmysel, t.j. funkčné, cieľavedomé a zmysluplné riešenia.

It sometimes seems audacious in Slovakia, but expect open game from us. We welcome the same approach from our partners and clients. The hourly rate of our work is €100/h.

Branding

Ikonická značka je pre nás forma komunitného náboženstva.

Tvoríme totemy, plnovýznamové značky, nie prázdne označenia. Značky s ambíciou vyjadrovať určitý spôsob myslenia a interpretácie sveta. Značka je užitočný nástroj, ale aj radosť a zmysluplnosť v každodennosti pre majiteľa značky a komunity.

Vychádzame z komunitných a kultúrnych prístupov k brandingu (tvorby znaku) a z tradície kultúrnej sociológie.

Tvoríme nové značky a dobíjame význam existujúcich. V biznise, politike aj civilnej sfére.

Get in touch and we'll get back to you. We'll agree on a mutually agreeable course of action.

Brand expressions

Píšeme texty, tvoríme slovné identity značiek, ich príbehy, blogy, slogany.

Kreslíme logá a grafické identity, pripravujeme šablóny pre prezentácie a sociálne siete. Robíme weby vo WordPresse, točíme videá, fotíme, moderujeme a nahrávame podcasty. Robíme sociálne siete, správu aj obsah.

Pripravíme tlač letákov, printových inzercií a billboardov. Baví nás DIY tvorba, upcycling, komunitné eventy a čokoľvek neposedné, čo značku napĺňa životom, a čo významu dáva estetickú tvár.

Get in touch and we'll get back to you. We'll agree on a mutually agreeable course of action.

Brand therapy

V spolupráci s terapeutkou Anetou Rabadovou a konzultantkou Ivanou Kohutkovou ponúkame terapeutickú intervenciu do firmy, tímu, alebo vedenia akejkoľvek organizácie ruka v ruke so starostlivosťou o značku samotnú. Na svojej ceste sa značka stráca, schádza z cesty, nevedome sa míňa tam, kde ju netreba, a naopak málo sa angažuje tam, kde ju skutočne treba. Rovnako tak aj ľudia. Udržateľný rast je možný len zo zdravých základov a so zdravým odstupom.

For any organization undergoing change, planning change or facing challenges and difficulties both at the personnel level and at the level of brand communication they manage.

Get in touch and we'll get back to you. We'll agree on a mutually agreeable course of action.

Audit of meanaing

Communication audit focused on meaning: identification of unnecessary communication, essential communication and opportunities for meaningful communication. A one-time in-depth intervention in communication with the aim of saving, investing only where it matters and taking advantage of new communication opportunities.

For any organization that needs to optimize communication and work with the brand so that the cuts are meaningful and at the same time to take advantage of the potential opportunities that crises bring.

Get in touch and we'll get back to you. We'll agree on a mutually agreeable course of action.

Brand Manifesto
(and internal communication)

Sometimes you have to clean up in front of your own doorstep. Together with you, we will prepare the Manifesto of your organization, an actionable and meaningful document that will be a functional starting point for internal communication. The meaning of the organization, its goals and tools for achieving them, internal code.

For any organizations and communities that want to find a general agreement on what they represent and what they stand for.

Get in touch and we'll get back to you. We'll agree on a mutually agreeable course of action.

Research and community branding

We prepare research for commercial, political and non-profit organizations. We also prepare them for communities,that address issues of social significance of urgent issues (e.g. neurodiversity and autism, LGBTQI+, artistic communities, feminist groups, local groups, interest associations etc.).

Resarch

We do non-standardized social reasearch – the one that cannot be arranged into questionnaires, focus group guides or performance metrics. We engage in ethnographic community research and participatory observation. By research we also mean tracing the historical development of meaning: we look for how how people saturate the things around with meaning. No "representative samples" apply here, yet, we still talk about universal categories of human thought and action.

We can tell the duration of the research work and the reward when we understand the problem that you are dealing with.

Describe the research problem you need help with.

Community branding

For us, community development is not a word for grant forms. We work with communities -immerse ourselves in them and express their social identities and demands. We developed the principles of community-based participative branding, and in addition to forming and maintaining communities, we look for ways to support community life.

Community branding is the expression of essence of community and its requirements. Identity, strengthening and expanding reach from below, grass-roots.We see community branding and development as (re-)constructing democracy.

Community branding cannot be separated from understanding and empathizing the community. Therefore we become "new members", whose task is to dive into the life of your community while maintaining a newcomer's distance.

Tell us something about your community: what do you do? Why did you come into existence, what are you struggling with? Whose interests are you trying to defend and promote? Why are your activities failing?

Kurzy a konzultácie

Naše kurzy a konzultácie nie sú iba o poznávaní. Sú aj o každodennom hľadaní zmyslu a zdieľaní výziev, ktoré sme prekonali a naďalej prekonávame. Význam hľadáme pre značky, no hľadáme ho aj pre naše komunity, priateľov a seba samých v čomkoľvek, čo robíme. Napríklad vo vzdelávaní detí, sebarozvoji alebo filozofii. Na kurzoch s radosťou spolupracujeme s konzultantkou Ivanou Kohutkovou a terapeutkou Anetou Rabadovou.

Meaning tamers
(meaning in branding and marketing)

How to grasp meaning and use it in creating a brand? How to understand the word "culture" and "interpretive community", how to work with meaning and culture, which the brand materializes on the one hand, and creates and innovates on the other?

For people who have brand in their hands (non-government organizations, business and politicians). A series of theoretical and practical workshops that are the starting point for independent brand management.

max. 8
5 workshops, 120 min. each
5 weeks
individually €400/
organizations upon agreement

If you are interested in the course as an individual or organization, send us a few words about yourself and the expectations you have for the course. We will respond, we promise!

Meaning tamers II.
(deep meaning, mythology, genre logic and imagination)

Advanced course of creating meaning in branding. We work at ther deep level of culture and describe meaning-creation processes of cultural trends on concrete examples. How to explain social crises, revolutions and big cultural changes? What is the role of social movements in them? How do brands take part in them?

A course for courageous people who understand the brand as a tool and field of social change.

max. 8
5 workshops, 120 min. each
5 weeks
individually €600/
organizations upon agreement

The course is a continuation of Meaning tamers I. It may be hard to comprehend for people, who have not worked with meaning categories yet. If you are interested anyway, drop us a few lines about your experience with creating meaning and write about your expectations from the course. We will respond back.

Unschooling
(learning outside of standardized education system)

Unschooling, homeschooling and other forms of learning. Therapeutic accompaniment of parents and children on their way outside the standard educational system in cooperation with therapist Aneta Rabadová. Support group and individual counseling. Joint search for meaningful upbringing and education.

For parents of out-of-the-box children whose gifts seem like a curse. If your child has interests and school is holding them back, different form of education may be ideal. Non-standard forms of learning go hand in hand with non-standard education. And in it we are stronger together and more resistant to questioning and stupid looks.

individually €50/h
join support group €35/h

If you are interested in support, send us a few words about yourself and what you expect from the concelling. We will answer, we promise!

Direct Communication and boundries setting

A series of trainings in collaboration with consultant Ivana Kohutková, focused on the skill of directly communicating one's own needs and boundaries and respecting the needs and boundaries of others. We are rooted in the lived experience of neuroatypical people who have to guard their needs and boundaries much more. Neurodiversity has value and this training is a practical example of that.

We open the training to a diverse groups of participants: non-standard combination of family, interest associations and work teams members. Despite apparent differences, the challenges you face are very similar.

max. 8
4 workshops for 120 min.
4 weeks
individually €260/
organizations upon agreement

If you are interested in the course as an individual or organization, send us a few words about yourself and the expectations you have for the course. We will respond, we promise!

Sign, brand & mark in philosophy and social sciences

This is not a course but a think-tank. Searching for meaning in philosophical and social-scientific traditions of semiotics, hermeneutics and interpretive approaches in social sciences? Which categories of thinking can be re-told with the language of meaning? How are sign (brand) and knowledge related to meaning? How to understand art in terms of meaning and how to understand science as a social movement?

The condition is not an overview of history, terminology and characters, but a desire to think, read, discuss and confront thinking.

Since this is not a course, but passionate debates over coffee, it would be great if you could introduce yourself to us in more depth - your education, schools of thought and favorite texts. What philosophy or social sciences shaped your thinking? What did you read last? Books, scientific articles, blogs? What provokes you in them? What, on the other hand, brings satisfaction?

Ivana

LI, FB, IG

Aneta

LI, FB, IG

Kristína

LI, FB, IG

Jan

LI, FB, IG

Not enough? Something else? Drop us a line, and we'll have a talk. We're not afraid of challenges - we experienced so many that they have become our daily bread.