In this podcast series we discuss the meaning-making process not just in advertising and marketing, since people do not live for commercials. Living is meaning-making of our own world and that is where we start - in human lives.

About professionals and amateurs, about the sources of invention and creativity and about the meaning of 'authenticity':

Tu o spoločenskovednom a marketingovom výskume, o dátach a hraniciach interpretácie, o predstavivosti a mýte „objektivity“, a o význame, ktorý dokážeme tvoriť:

About progress (and the reason why it doesn't make us so happy):

About the meaning of fact, truth, story and faith:

About a conflict and the courage to go against so called target group:

Sériu podcastov Sám sebe stratégom: 6 praktických rozhovorov zameraných na najdôležitejšie výzvy v stratégií značky, na príkladoch a s množstvom dobrých rád, nájdete tu:

Tu nájdete naše podcasty o budovaní susedskej komunity, neurodiverzite, homechoolingu a homeoffice: