Ponúkame nahrávanie a spracovanie podcastov, videí, rozhovorov, krátkych príbehov. (Zdráhame sa povedať „reklám“, lebo radi prekračujeme hranice tradičnej reklamy.)

2023 voľby – iniciatíva neziskovej organizácie Zrejmé, otvárajúca tému domova a toho, čo pre nás domov znamená. Spot z našej dielne.

Najnovšia séria podcastov, na ktorej sa podieľame ako partneri – rozhovory o živote, rodine, priateľstve Kristíny & Anety, so zameraním na to, čím obidve žijú – autistické spektrum. Tieto rozhovory sú súčasťou propagácie značky Prímerie – terapeutický priestor.

V 12 dielnej sérií podcastov Deti bez návodu ponúkame osvetu a scitlivenie v téme autizmu. Rozhovor vedie ako moderátorka Kristína a múdre radi ponúka Viera Hincová.

V sedem dielnej sérií podcastov Sám sebe stratégom ponúkame nový pohľad na tvorbu značky, nie len cez rácio a produkt, ale aj význam, ktorý pre ľudí nesie.

Na našom kanále nájdete napríklad epizódu o komunitnom rozvoji v našej ulici, alebo rozhovory o práci z domu a homeschoolingu.

Séria rozhovorov o tvorbe významu, nie len v reklame a marketingu, pre tých, ktorých baví myslieť. Ľudia žijú zvýznamňovaním svojho vlastného sveta a preto tam – v živote ľudí – začíname.

Tu o profesionáloch a amatéroch, o tom, kde pramení invencia a tvorivosť a ako to súvisí s tým, čo označujeme slovom „autentické“:

Tu o spoločenskovednom a marketingovom výskume, o dátach a hraniciach interpretácie, o predstavivosti a mýte „objektivity“, a o význame, ktorý dokážeme tvoriť:

Tu o pokroku (a dôvodoch, prečo nás až tak nenapĺňa šťastím):

Tu o význame faktu, pravdy, príbehu a viery:

Tu o konflikte a odvahe ísť proti tzv. cieľovke: