V novej sérií rozhovorov sa rozprávame o tvorbe významu, nie len v reklame a marketingu, pretože reklamou ľudia nežijú. Žijú zvýznamňovaním svojho vlastného sveta a preto tam – v živote ľudí – začíname.

Tu o profesionáloch a amatéroch, o tom, kde pramení invencia a tvorivosť a ako to súvisí s tým, čo označujeme slovom „autentické“:

Tu o spoločenskovednom a marketingovom výskume, o dátach a hraniciach interpretácie, o predstavivosti a mýte „objektivity“, a o význame, ktorý dokážeme tvoriť:

Tu o pokroku (a dôvodoch, prečo nás až tak nenapĺňa šťastím):

Tu o význame faktu, pravdy, príbehu a viery:

Tu o konflikte a odvahe ísť proti tzv. cieľovke:

Sériu podcastov Sám sebe stratégom: 6 praktických rozhovorov zameraných na najdôležitejšie výzvy v stratégií značky, na príkladoch a s množstvom dobrých rád, nájdete tu:

Tu nájdete naše podcasty o budovaní susedskej komunity, neurodiverzite, homechoolingu a homeoffice: