Poznanie nikdy nenahradí ľudskú skúsenosť. Je len inou formou skúsenosti, o ktorej túžime uvažovať ako o racionalite. Prežívať svet nám je umožnené cez jeho estetické formy — tie ktoré voláme umenie aj tie každodenné. Posvätné bez profánneho by nebolo ničím. Rovanko tak dobré bez zlého, viditeľné bez neviditeľného, moje bez tvojho, a označené bez neoznačeného. Najneskôr od čias Hegela sa tomu hovorí dialektika.