Dávame veciam, ľuďom a udalostiam význam, zmysluplníme svet okolo nás.

Občianske zmysluplnenie vytvára význam ideí a tém, scitlivuje. Cieľom je sprostredkovanie zážitku z inakosti, posilnenie solidarity, či mobilizácia komunít.

Politické zmysluplnenie posilňuje ľudí v zápase o moc. Cieľavedome dramatizuje politický život, vovádza ľudí na významovú scénu a predefinuje ju.

Zmysluplnenie v biznise je blízke kultúrnemu brandingu, týka sa značiek. Ikonické objekty dávajú zmysel a radosť z každodenného života komunitám aj ich tvorcom.

We provide meaning for things, humans and events, we do meaning-making of surrounding world.

Civil meaning-making sensitizes, it creates meaning of ideas and issues. The goal is to share experience of diversity, to strengthen solidarity or to mobilise communities.

Political meaning-making reinforces people in power struggles. It purposefully dramatizes political life, introduces people to meaning arenas and redefines it.

Meaning-making in business is close to cultural branding, it’s about brands. Iconic objects grant meaning and joy of everyday life to brand communities and their creators.

Kristína & Jan

Najčerstvejšie [most recent]:

Prímerie ako terapeutický priestor

Našli sme pre Anetu jej významový svet a jeho prvé stvárnenie je nový web primerie.sk Aneta za nami prišla…

Jeden človek + jedno svetlo, 2. časť: lineárna diagonála a význam

Pokračujem v uvažovaní, ktoré som naznačil v predošlom blogu. Lineárne svetlo: úzky pás výrazného svetla, ktoré sa nezvykne používať…

O fotke

Keď sa v 19. storočí objavila a rozšírila fotka, prišiel s ňou aj strach z konca maľby. Nebol to…

Spor Depp vs. Heard: toxické existencie?  

Live stream globálne sledovaného súdneho procesu Johnny vs. Amber sa skončil. S jeho verdiktom sa aj v našom komentátorskom priestore vyrojilo…

Nebojíme sa zahorieť.

Čoskoro to bude desať rokov, čo sme sa rozhodli slobodne pracovať. Dovtedy sme časť osobnej slobody predávali za istotu…

Kultúrna inovácia: senzoricky priateľské podujatie

Mali sme možnosť spolupodieľať sa na príprave senzoricky priateľského podujatia a toto nás naviac baví! Prinášať zmeny, ktoré menia…

Je na svete prvá Škola bez návodu.

Koncept #beznávodu, ktorý dal vzniknúť najprv Podcastu o deťoch bez návodu, neskôr portálu beznavodu.sk – naživo s ľuďmi s…

Kultúrne-sociologický pohľad na značku v sérií vysvetľujúci videí od Popařa.

Nech sa páči, vytvorili sme si pre radosť a dobrý pocit sériu videí o kultúrne-sociologickom pohľade na značku, znak,…