Ideológia. Príbeh. Sociálny význam. Kultúrny branding je trochu iný prístup k značke než ten, ktorý pozná klasický marketing. Nerozlišuje medzi značkou a produktom, medzi vecami a tým, čo pre nás znamenajú. Vychádza naopak z predpokladu, že každodenná realita je neoddeliteľná od jej spoločenskej interpretácie. Skôr než jedna realita a mnoho príbehov, ktoré by ju nejako popisovali, existuje mnoho realít a mnoho k nim prislúchajúcich príbehov. Každý z nás žije v mnohých, viac alebo menej označkovaných svetoch.