Individual psychology with a new identity and website

Formou polročnej spolupráce sme postupne premenili značku Individuálna psychológia do moderného a sviežeho šatu. Vytvorili sme nie len dizajn. Našou prioritou bolo upratať jej význam, zodpovedanie otázky kto vlastne sme a čo ponúkame.

Výsledkom spolupráce je nový web a ostatné propagačné a komunikačné materiály, vrátane napríklad certifikátov o absolvovaní kurzov, ale aj zásoba fotografií, ktoré členky tohto združenia budú používať v ich aktivitách.