All posts tagged “Ideology

Estetika Ideology

Každá práca má svoje estetizované formy, aj tá naša. Každý slide, každá scéna, každý aktér, každá stratégia a dráma značky má svoju estetiku – svoj dizajn, logo, typografiu, zalomenie textu, farby, tvary, kompozíciu. Berieme si to všetko, lebo nás to baví.

Viera v posvätný fakt

Dôvera vo vedecké autority. V kontexte zvládania pandémie, ale nie len, čítam často o tom, že mám dôverovať vedeckým autoritám. Rozumiem kontextu a nenamietam. Napríklad v prípade liečby verím lekárovi, nie tzv. influencerovi, v dátovej analytike zas matematikovi, nie politikovi. Problém však nemusí vždy tkvieť práve v našej neschopnosti dôverovať autoritám.

Dôvera vo vlastné rozhodnutie. Domnievam sa, že problém s dôverou začína sebadôverou, schopnosťou prijímať vlastné rozhodnutia (poznámka na okraj: hulákanie a agresivitu v uliciach za skutočnú sebadôveru nepovažujem). Rozhodnutia dokonca nemusia byť za každých okolností dostatočne „fakticky podložené“, ani „vedecky overené“. Niekedy to totiž ani nie je možné. Častejšie sa stretávam s nedôverou v seba, nie s nedôverou v autority. Nikto nás ju totiž neučil.

Mocenský základ našich škôl. Nesebadôvere nás učili a stále učia naše školy, ktoré sú hierarchicky, mocensky založené, nedávajú priestor na učenie sa zručnosti dôvery v seba. Motivujú k poznávaniu cez povinnosť a poslušnosť, nie cez vlastný záujem a chyby. Predstavme si školy, kde by deti robili vlastné rozhodnutia – informované, do tej miery ako sa dá, hlavne však ich vlastné. Mne skúsenosť ukazuje, že dobré rozhodnutia sú aj „faktické“, ale najmä empatické. Že skúsenosť so zodpovednosťou a pokorou je cennejšia, ako vyšperkovanie argumentácie. Sebadôvera, teda realistický odhad limitov vlastnej schopnosti vnímať a posudzovať, odvaha a rozhodnosť v neistote, empatia a súcit – to v mocenskom prostredí nekvitne.

Spolupráca v dôvere. V týchto dňoch mnou aj v práci prechádza čerstvá skúsenosť s vzdelaným a vedy-chtivým človekom, z ktorého však necítim dôveru. Neberiem to osobne, nie je to o dôvere v mňa, našu prácu, ale v neho samého – omylného, aj skúseného, múdreho, aj chybujúceho.

Keď vo faktoch a vede hľadáme autoritu, bez ktorej dôverovať nedokážeme, je to rovnaké scestie, ako u menej vzdelaných posluhovačov silových autorít. Učiť sa veriť svojej skúsenosti, kompasu, prehodnocovať ho, posilňovať, zlyhávať, zostávať reflexívny a skúšať to znova je pre nás viac ako skratkovito stavať na piedestál posvätný „fakt“.

Díky za každý dobrý mýtus

[244 slov / 61 sekúnd]

Keď nám človek z reklamy položí otázku, čo je to tá naša „Ideológia“, urobili sme niekde chybu – sme nezrozumiteľní. Tak to skúsime napraviť. (Budeme radi, ak nám dáte vedieť, či je to lepšie.)

Read More

Ideology by The Parents

Ideológia nie je apriórne zlo, či zneužitie moci, hoc najznámejšie ideológie – fašizmus a komunizmus – navodzujú práve tento dojem. Ich prvky, od symbolov, cez inštitúcie a vysvetlenia sveta ukazujú kam až ideológia v môže siahať a ako veľmi vie ovplyvniť ľudské správanie. V prípade spomínaných ideológií boli dôsledky pre ľudí zničujúce.

Čítať ďalej