All posts tagged “neurodiverzita

#beznávodu – naživo s ľuďmi s Aspergerovým syndrómom a autizmom je na svete!

S radosťou a hrdosťou Vám chceme ukázať našu najnovšiu spoluprácu – portál a magazín #beznávodu – naživo s ľuďmi s Aspergerovým syndrómom a autizmom.

#beznávodu inšpiruje k vzájomnému spoznávaniu a tvorí bezpečné miesto zdieľania skúseností ľudí s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Prinášame ľudskosť, radosť, tvorivosť a hrdosť do sveta, ktorý je zaťažený zdôrazňovaním poruchovosti a dysfunkčnosti.

Identitou nadväzujeme na úspešnú sériu podcastov Deti bez návodu – rozprávanie nie len o špeciálnych deťoch s Aspergerovým syndrómom a autizmom, posúvame sa ďalej smerom k širšej skúsenosti, nie len detskej. #beznávodu vyrušuje, môže byť nepochopiteľné, nejasné a neortodoxné, je emočne a interpretačne bohaté a nejednoznačné. Rozhodne nie je prvoplánovo páčivé, veď taká je inakosť. Krásne ilustrácie veľkoryso poskytla Petra Lukovicsová.

Nie náhodou tento portál zverejňujeme 18. júna, teda na deň autistickej hrdosti. #beznávodu si dáva za cieľ ponúkať hrdosť, radosť a objavovanie práve v témach Aspergerovho syndrómu, autizmu, a v každej diverzite. Vznikol v spolupráci s Vierou Hincovou, A Centrum o.z. a bude stabilne ponúkať obsah z prvej ruky – teda od ľudí na spektre autizmu.

Ďakujeme za tieto príležitosti, dávajú nám zmysel,

Kristína a Jan

Pán Mozog

K reflexivite patrí aj veľká vnímavosť cez zmysly. Neustále hľadáme, čo unesieme a čo už nie, adaptujeme sa a skúšame rôzne pomôcky. Každý človek vie byť zmyslovo preťažený, každý má však trochu iný „prah bolesti“. Pre nášho syna sme po prvom veľkom jarnom výlete vyrobili takýto komix. Výlet bol po pokojnej interiérovej zime totálny vše-zmyslový útok. Tuším, že pán Mozog nás bude sprevádzať aj ďalšími situáciami.

Pdf s komixom na vytlačenie nájdete tu.

Ako bonus vznikla krásna obálka komixu. Je z dielne našej Ely. Ako inak, v hlavičke je Golden Moon – Otisova firma.

Data obsessed autizmus

Nášho syna tieto dni fascinuje vyspelosť techniky súbežne s jej žalostným zlyhávaním. Pozerá dokumenty, číta múdre knihy, pochybuje, zisťuje, mení uhol pohľadu. Vedecké poznanie je omylné a veda si je toho vedomá, preto z podstaty stále bdelo hľadá a objavuje. Veda je otvorená a reflexívna, inak by to nebola veda a to na nej baví aj mňa.

Veda sa však ľahko dá otočiť, ľudia z nej vedia vyrobiť dogmu. Zrazu zabudnú na pokoru v poznávaní, zabudnú na otvorenosť, či reflexivitu a uveria vo všemocnosť nejakej metódy. Keď sa veda uzavrie, treba zostať reflexívny (aj za ňu). Znepokojuje ma trend behaviorálnych náprav správania detí, obávam sa toho, že sa stáva povinnou súčasťou výchovy detí s autizmom a zostávam veľmi bdelá pri slove terapia.

Všímam si ako nás v školskom prostredí, ale aj inde (napríklad u lekára) smerujú k tomu, aby sme nášho syna behaviorálne trénovali. Vraj nerobíme dosť a preto si nezaslúžime podporu, či pomoc. Je to nebezpečný trend a frustrujúci o to viac, že v mnohých krajinách tento „hype“ už postupne odznieva a veda o autizme sa otvára iným možnostiam.

V skratke je behaviorálna náprava tréningom želaného správania za odmenu, opakovaním sa správanie zakoreňuje a dieťa v danom kontexte prestáva byť „problémové“. Znie to jednoducho a pochopiteľne. Na behaviorálne náprave je lákavé, že má dobre merateľné výsledky a tie sú často rýchle. V nejakom čase a priestore sa to skutočne môže zísť.

Dieťa však vďaka tejto terapii nebude v dospelosti samostatnejšie, vedomejšie si svojich možností, nebude sa vedieť lepšie rozhodovať, ani šťastnejšie žiť. Presmerovanie správania nerieši príčinu tohto správania (strach, nezáujem, nezmyselnosť, nevôľa, preťaženosť, nesympatia, možností je veľa), presmerovanie správania potláča prirodzenú reakciu dieťaťa (so všetkým sa dá robiť vedome a postupne, hoc rýchle riešenia sú vždy sexi), a v neposlednom rade, presmerovanie správania môže byť traumatizujúce (ako avizujú mnohí autistickí ľudia, ktorí si tým prešli). Nechcem túto metódu apriori zhadzovať, chcem upozorniť na to, že sa z nej stáva modla a to napriek všetkým rizikám.

Som sociologička a výskum mi nie je cudzí. Viem zo skúsenosti, že vedecké nástroje vedia byť rovnako užitočné ako ubližujúce. Aj v histórií autizmu bolo veľa ambicióznych vedcov, ktorí bažili po senzácií, po odhalení zázračnej liečby a preto dokladovali všakovaké prístupy. Dizajnovanie metód, ktoré umožňujú rýchle dokazovanie však nie je vždy to isté, ako dizajnovanie metód, ktoré skutočne pomáhajú.

Mám rada skúsené mamy a autistických dospelých, sú pre mňa zdrojom poznania, reflexívneho a pokorného. Sledujem príbehy mám, ktoré sa po rokoch frustrujúcich náprav svojich detí otvorili inej ceste a ľutujú, že tak neurobili skôr. Ich deti rastú netabuľkovo, ale rastú. Cez svoje vášne a radosti, nadšenie zo spevu, či posadnutie puzzle. Zmysluplne prekonávajú nevyhnutné a z bezpečia objavujú všetko nové. Aj vďaka neutíchajúcej osvete týchto mám sa dnes v Spojených štátoch nepovažuje behaviorálna terapia za prerekvizitu inštitucionálnej pomoci. Dôkazy, ktoré ju posväcovali dnes nie sú tak nepriestrelné ako sa zdalo a „data based“ posadnutie v terapii autistických ľudí dostalo facku od jej vlastných adresátov.

Mám rada vedu, ale veda nie je iba posadnutie dátami. Dáta nás môžu ľahko odtrhnúť od skúsenosti v realite, najmä keď nám vedomie zatemní chuť zvíťaziť, ukázať sa, byť lepší, či dokonca jediný. Keď dáta ukazujú dokonalosť, realita nám dá facku. Chcela by som, aby sme sa z tejto facky poučili aj u nás, aby naše deti nemuseli prechádzať terapiami, ktoré vyhovujú niektorým dátovým analytikom, ale nevyhovujú deťom. Zmyslom výchovy a vzdelávania predsa nie je dokazovanie úspešnosti v čo najkratšom čase. Je to beh na dlhú trať a čo je ešte zaujímavejšie tých tratí je veľmi veľa.

#detibeznavodu #neurodiverzita

Zažiť si Monitor 9 v koži nadaného aspergera

Poznáte taký vtip, že autizmus a očkovanie spolu predsalen súvisia – keby nebolo ľudí na spektre, nikto by vakcínu nevymyslel. Medzi ľuďmi na spektre sú úžasné hlavičky. A tieto hlavičky by možno nezvládli monitor 9 na konci našej základnej školy. Keď im však dáme šancu ísť ďalej, vymyslia všeličo, napríklad vakcínu.

Prebieha diskusia o tom, či je testovanie monitor 9 vlastne až tak náročná podmienka prechodu na strednú školu – veď to tie deti určite dajú. Tu nájdete petíciu, ktorá upozorňuje na pripravovaný zákon o podmieňovaní prechodu detí na strednú školu výsledkom z monitoru 9. Nebudem tu sumarizovať skúsenosti, či poznatky iných učiteľov, rodičov, žiakov, psychológov a pod… tie chvalabohu zaznievajú.

Chcem ich doplniť o naše prežívanie, ukázať, prečo môže byť monitor náročná podmienka pre jedno konkrétne dieťa s veľkými rozumovými schopnosťami a Aspergerom. Prečo tento monitor môže vylúčiť zo vzdelávania dieťa, ktoré na vzdelávanie má. Skúsim vám sprostredkovať zážitok:

1. Je pred vami úloha, ktorej zadanie má na prvý pohľad asi 5 rôznych interpretácií, na druhý pohľad ich všetky spochybníte, každá má trhlinu. Začína panika, ale nevzdávate sa. Nie je vám jasné, kde úloha končí, kde začína a je ich tam toľko…neviete na čo z toho, čo je napísané sa vlastne pýtajú. Hľadáte stále dokola, ktorá interpretácia je tá najpravdepodobnejšia. Strácate sa, uvažujete nad všetkými konkrétnymi úlohami, ktoré ste kedy vyplnili – na ktorú sa podobá? Ako je myslené slovo XY a prečo nepovedali, či Jožko išiel do obchodu pešo, alebo autobusom? Či rýchlosť nie je súčasťou úlohy?

Už to trochu cítite? Vám sa s vašou optikou zdá úloha banálna. Pre takéto dieťa z podstaty fungovania jeho mozgu, banálna ani nevie byť! Asperger a veľké rozumové schopnosti sú nepriateľ úloh, ktoré vymyslel niekto iný. Na testovaní sa môže zaseknúť na prvom príklade a tam aj skončiť. A nemaľujem čerta na stenu, ja tým žijem každodenne a viem to realisticky odhadnúť. Aj preto, lebo je tu ešte bod 2.

2. Predstavte si, že máte popálenú kožu a niekto sa jej dotkne. Dotyk bolí! To je ilustrácia vnímania a cítenia takéhoto dieťaťa, ono je popálené 24 hodín – emočne aj zmyslovo. Časový tlak? Tlak totálne určujúceho testu, ktorý rozhodne buď-alebo? To je to isté, ako keď na popáleninu priložíte horúcu žehličku. Skúste vtedy niečo popočítať, zodpovedať kvíz v telke.

Tieto dva zážitky sú začiatok, prvý moment. So všetkým sa dá pracovať. A my aj s citom pracujeme. Viete, mohli by sme si naše deti celú ZŠ trénovať, aby toto jednoducho zvládli. Aby to dokázali. Ako dobre trénované kone. Ani tak by výsledok nebol istý, aj ten najlepší kôň sa môže vo finále zaseknúť, ale možno by to šlo.

Ale ja týmto Otisove detstvo plniť nechcem. Nebude žiť a učiť sa preto, aby dokázal, že má na testovanie monitor 9. Ja mám zodpovednosť pripraviť ho na to, aby vedel žiť. Samostatne, šťastne, zmysluplne, s tým čo vie robiť a robí rád, s ľuďmi, s ktorými sa cíti bezpečne, krok za krokom, s cieľom byť aspoň trochu v pohode. A keď chce niekto preveriť jeho vedomosti, jediná cesta ako to urobiť je dať mu priestor a viest s ním rozhovor, sledovať jeho myslenie, nechať ho tvoriť a diskutovať o riešeniach. Potom vám ani nenapadne, že nepatrí na strednú školu, budete počúvať s otvorenými ústami.

Neviem, či ľudia, ktorí tieto zákony schvaľujú toto vedia. Bodaj by to vedeli, aby sme o pár rokov nemuseli štartovať našu nekonečnú vynaliezavosť a hľadať pre syna školu niekde na druhej polovici zemegule, kde toto už majú vyriešené. Ak ste ešte nepodpísali, podpíšte. Vďaka! 

#detibeznavodu #neurodiverzita

Neurodiverzita a podcast Deti bez návodu

Do života sa nám priplietla neurodiverzita – inakosť myslenia a vnímania. Krásna inšpiratívna odlišnosť; cenná, bystrá, prekvapivá, očiotvárajúca, vtipná, aj únavná. Vypočujte si náš podcast o našej rodine a neurodiverzite (ADHD, autizmus, Aspergerov syndróm) a živote v inakosti, ktorá nie je v pravom slova zmysle poruchou, ani ochorením, skôr občas náročným darom.

Read More