MANIFEST marketingu vedomého!

Je najvyšší čas, že by marketiéri so značkou a reklamou intuitívne i nezodpovedne pracovať prestali. Je najvyšší čas, aby vyprázdnené procesy oddelení svojich pracovných, marketingové schémy plytké rovnako tak i výrobu „nápadov“ pásovú odmietli. Marketingu treba oslobodiť sa od osprosťovania a využívania povrchných vzorcov rovnako, ako sa tu i tam no stále viac od nezmyselných značiek i reklamy aj ľudia, spotrebitelia oslobodzujú.

  • Od počiatku vekov ľudský druh bdie v spoločenstvách, ktoré nespája vypočítavý kalkul. Spája ho však vedomie komunity, ktoré vyjadruje tam kniha pravidiel posvätných, tam totem, tam zase značka. Tie tak v sebe významu odovzdávajú, ktorému jest jeho dôležité miesto v marketingovej praxi odopierané. Voči tomu sa staviame i to túžime zmeniť!
  • Ľudia každého veku, edukácie, dženderu či národného sebaurčenia veci a produkty nekupujú, lež významy s nimi rôznorodo poprepájané spotrebúvajú, i prispievajú nimi k tvorbe a premene sebe vlastných identít.
  • Marketing vedomý je vedomým aj na strane marketiéra, ktorý precitol štandardov svojho odboru a uzrel ideológiu hlboko pod povrchom plytkej matérie značky. Tak začal značku hodnotným obsahom plniť.
  • Rýchly tiež zvaný „fast“ marketing na neudržateľných rizikách parazituje a nevyužíva vlastnej potencie prinášať ľuďom lepší svet. Naopak, len ľudí v osprostenom nevedomí udržuje.
  • Vedomie konzumu i jeho dôsledkov však nie jest popretím radosti či iných pocitov so spotrebou spojených. Je oprávneným a neutíchajúcim vyhodnocovaním života každodenného v spoločnosti rizika ekologického, zdravotného, bezpečnostného či inakšieho.
  • Tak ľudia uzreli hranice svojej dosavaď nevedomej spotreby i sa vzopreli, a vyberajú tam i tam, omnoho viac však uvedomelo než kedys’, s citom pre prostredie životné či svoju komunitu či svojich blízkych v mieste, ba aj s citom pre celú rodinu.
  • Čo marketing so značkou robiť bude, to sa mu i jedna k jednej bude navracať. A tak i osprostievanie ľudí reklamou bude plodiť sprostých konzumentov, a tak i osprostievanie voličov bude plodiť sprostých voličov a politikov. Medzi regálom nákupným a urnou volebnou totiž rozdielu temer nieto.
  • No ľudia sprostí nie sú. Vedomie spotreby v sebe pestujú rovnako ako marketiéri, čo precitli z okov štandardov utopických. A tak ruku v ruke vedomý marketing a vedomá spotreba svojho dejinného víťazstva dospeje.

Vedomí si svojich schopností v marketingu, pokladáme za nedôstojné tajiť naše názory a úmysly. Tu i teraz vyhlasujeme, že čo sa Kristína i Jan menujeme, naše ciele sa dajú dosiahnuť len zvrhnutím celého doterajšieho marketingového riadenia. Nech sa teda trasú panujúce triedy v marketingu a reklame pred revolúciou vedomia. My nemáme čo stratiť, iba naše putá. Dobyť dobiť dobyť však môžeme celý svet!