Prímerie ako terapeutický priestor

Našli sme pre Anetu jej významový svet a jeho prvé stvárnenie je nový web primerie.sk

Aneta za nami prišla s celkom zásadným zadaním. Nielen že chcela zmeniť prácu, ale aj mesto, v ktorom ju bude robiť, miesto kde bude žiť. Nový začiatok.

Rozhodla sa, že v Bratislave vytvorí terapeutický priestor. Jej skúsenosti ju viedli cez svet autizmu, no neobmedzuje sa naň. Jej prvé slová k zadaniu boli: „V pohode. Chcem ľuďom pomôcť zažiť ten pocit, pocit byť v pohode. Bez ohľadu na to, čo sa odohráva, cítiť vnútorný kľud na svojej ceste.“

Nakoniec sme z niekoľkých možností názvu pre jej novú službu, vybrali názov „prímerie“ – stav, ktorý nepopiera že ťažkosti existujú, ale dáva vydýchnuť z bojov, čistí myseľ a ponúka nadhľad. A tento pocit sa nám najlepšie spojil s vodou, s vodnou hladinou, ktorá sa hýbe, vlní a do nekonečna plynie. Dokonca sa nám počas písania textov pre web podaril preklep „prímorie“ a zaznelo aj uzemňujúce „prízemie“.

Aneta si sama na svojej koži zažila, že najväčším nepriateľom si je často človek sám. Preto Prímerie ponúka bezpečný priestor na zloženie zbraní, ktoré mierime sami na seba. Všetky naše vnútorné hlasy, ktoré nás trestajú, kontrolujú, držia späť a nedávajú nám vydýchnuť.

Prímerie so sebou, ľuďmi a svetom je to najpodstatnejšie, čo Aneta svetu dáva. A dnes je ho naozaj treba. Ale nie v jeho povrchnej alebo naivnej podobe. Anete nejde o pekne vyzerajúce, no vo vnútri falošné zmierenie s tým, s čím sa zmieriť nechceme alebo sa zmieriť nedá. Nejde jej ani o popieranie rozdielov a konfliktov, v ktorých ako ľudia prirodzene žijeme. Skutočné prímerie si je vedomé sveta vo všetkých jeho podobách, no dáva nám nadýchnuť, umožňuje zložiť zbrane, aspoň na chvíľu premýšľať a vedome kráčať ďalej, do boja alebo k našim pokojnejším dňom.

Na fyzickom priestore ešte pracuje, ale ozvať sa jej dá. Na primerie.sk nájdete prehľadne spísané služby, ktoré ponúka. Neváhajte sa jej ozvať alebo si prečítajte jej osobné blogy.