Kristína Převrátil Alexy

ideology [a] ideology.sk | facebook Vyštudovala som sociológiu na Filozofickej Fakulte UK v Bratislave. Pracovala som u telco operátora, v mediálnej a reklamných agentúrach. Okrem strategického plánovania značiek sa venujem homeschoolingu, neurodiverzite, "gifted children" a vzdelávacím riešeniam.
ideology [a] ideology.sk | facebook Vyštudovala som sociológiu na Filozofickej Fakulte UK v Bratislave. Pracovala som u telco operátora, v mediálnej a reklamných agentúrach. Okrem strategického plánovania značiek sa venujem homeschoolingu, neurodiverzite, "gifted children" a vzdelávacím riešeniam.

Dajme šancu nenormálnemu

Sme zvyknutí ísť za tzv. intuíciou, nasledovať pocit, resp. súbor našich vlastných predstáv o tom, čo považujeme je správne. Neuvedomujeme si pritom, že to čo považujeme za správne je iba odraz toho, čo vidíme najčastejšie alebo toho, čo máme najradšej.

Čítať ďalej
Posted by Kristína Převrátil Alexy in vlog

Ideology by The Parents

Ideológia nie je apriórne zlo, či zneužitie moci, hoc najznámejšie ideológie – fašizmus a komunizmus – navodzujú práve tento dojem. Ich prvky, od symbolov, cez inštitúcie a vysvetlenia sveta ukazujú kam až ideológia v môže siahať a ako veľmi vie ovplyvniť ľudské správanie. V prípade spomínaných ideológií boli dôsledky pre ľudí zničujúce.

Význam slova ideológia ale nie je nutné viazať na politické koncepty. Ideológia je systém akýchkoľvek ideí, významov zdieľaných a komunikovaných ľuďmi, ktoré majú zásadný dosah na ich život. Nie je našim objavom, že sa idey vždy šíria rýchlejšie a efektívnejšie než veci, a práve pomocou ideí sa nové veci a zvyky integrujú do života.

Čítať ďalej
Posted by Kristína Převrátil Alexy in vlog