Prvá etapa výskumu zameraného na ľudí s Downovým syndrómom je hotová!

V spolupráci s komunitou rodín a ľudí s Downovým syndrómom v týchto týždňoch realizujeme výskum. Prvá etapa bola zameraná na postoje verejnosti k ľuďom s Downovým syndrómom a cieľom bolo nie len mapovať postoje, ale pokúsiť sa identifikovať bariéry a „pootvorené dvere“ vo vnímaní týchto ľudí verejnosťou.

Výsledky výskumu naznačujú, že ľudí s Downovým syndrómom vnímame skôr pozitívne. Pozitívne stereotypy sú dobrou príležitosťou na komunikáciu a zblíženie, no treba zvážiť, či nemajú aj nevypovedanú negatívnu stránku. Takto napríklad môžeme vidieť ľudí s Downovým syndrómom ako veselých, dobrých a priateľských, no zároveň tým hovoríme aj o ich neúplnosti (nechcem vidieť ich hnev, smútok, žiarlivosť), a ich slabšej výbave do života (naivne dobrí, až detinskí).