Kultúrna inovácia: senzoricky priateľské podujatie

Mali sme možnosť spolupodieľať sa na príprave senzoricky priateľského podujatia a toto nás naviac baví! Prinášať zmeny, ktoré menia zažitú kultúru a otvárajú nové možnosti pre ľudí. Na podujatie vydavateľstva Absynt v Novej Cvernovke tak mohli prísť a prišli ľudia, ktorí na vychutnanie zážitku potrebujú zmyslovo bezpečnejšie prostredie. Na tomto linku nájdete grafické podklady a inštrukcie pre symbol „sf“ sensoric-friendly. Doteraz neexistoval, tak sme ho nakreslili. Ponúkame ho komukoľvek na použitie pri organizovaní takéhoto podujatia. Veríme, že sa táto naša „ligatúra“ sa stane znakom, ktorý povedie ľudí s citlivejšími senzorickými potrebami a usmerní ich pri výbere zážitku.

Takto sme predstavili senzoricky priateľské podujatie:

„Čoraz viac podujatí sa prispôsobuje potrebám ľudí, ktorí ich chcú vnímať bez rušivých javov: hlasných a náhlych zvukov, ruchov na pozadí, svetelných zábleskov, pachov alebo iných zmyslových prekvapení. Tieto stimuly môžu byť nepohodlím či dokonca úzkostnou bolesťou. Brať ohľad na zmyslovú citlivosť je dôležité pre všetkých, nie len pre autistických ľudí. Pomôžte nám vytvoriť senzoricky priateľské podujatie!

1. Doprajme si dostatok osobného priestoru, nech sa každý môže slobodne nadýchnuť.

2. Počas podujatia nefoťme s bleskom.

3. Namiesto potlesku prejavme nadšenie a vďaku voľným mávaním rúk: jazz hands.

4. Umožnime prechod do bezpečného kútika pre tých, ktorí zažívajú preťaženie.

5. Spýtajme sa, akú formu pozdravu preferuje druhý človek – potrasenie ruky, dotknutie lakťom, mierny úklon alebo kývanie rukou.

Niečo môže byť prekvapivé a nové. Niečo môže vyvolať pocit trápnosti a neistoty. No berme to ako výzvu: prežívať príjemné chvíle sa dá tisíc spôsobmi! Pri jazz hands si navyše vyskúšame, aký pocit v nás vyvolá stimming* rukami, ktorý autistickí ľudia tak obľubujú!

* Stimming je opakovanie pohybov, zvukov alebo slov. Všetci stimmujeme. Kedy ste naposledy šťukali perom, klepkali nohou, hmm? U autistických a senzoricky citlivých ľudí je stimming viditeľný častejšie. Môže byť ochrannou reakciou, vypúšťaním napätia, ale aj potešením a radosťou. Na verejnosti sme nútení stimming potláčať, čo nám uberá duševné zdravie. A pritom sa stačí uvoľniť!“