Anarchist Brand Modelling

Anarchism: modeling a brand through community

„Najlepší klienti sú tí, ktorí poznajú svoje značky, ktorí vedia za čím značky stoja a čo vyjadrujú, povedal mi raz jeden kreatívny riaditeľ. My tu ale hovoríme presný opak. Skutočne poznať svoju značku znamená poznať svoju komunitu. Je to niečo, čo máme pozorovať a rozvíjať zvnútra, nie tvoriť zvonka.“ To sú slová Andy Cohena, môjho dobrého priateľa, s ktorým sme dali dokopy manifest Anarchistického modelovania značky.

We have been living in the run-of-the-mill advertising world since 2005. We have gone through assignments, campaigns, brands, clients; they have experienced business in almost all its faces. We don't just have experience in our hands, we have the privilege of critically evaluating and proposing improvements. We have ideas about better, more meaningful functioning and work with brands, we feel that we can "free ourselves from" established ways of working, and at the same time "free to" its better faces.

Introducing Anarchist Brand Modeling (Anarchist Brand Modelling, ABM) – manifest participatívneho, komunitného brandingu. Vznikol vďaka inšpiráciám z kultúrnej sociológie a kultúrneho brandingu, a zároveň ako pochybovanie o zmysluplnosti brandingu v jeho zaužívanej podobe. Chýbala nám poctivá, surová etnografická a interpretačná práca, chýbali nám myšlienky jedného výnimočného vedca: Davida Graebera.

Graeber died only a few years ago, during the 2020 pandemic. He wrote excellent books about the economy of debt and gift, about bureaucracy, about bullshit jobs. He was an ethnographer and anthropologist, a professor at the London School of Economics, a very lively activist, commentator and critic.

394 / 5 000 Výsledky prekladov Výsledok prekladu Along with Noam Chomsky, Graeber was one of the few prominent scientists who was not afraid to talk about anarchism. That word - anarchism - should not be relegated to textbooks on the First World War and old writings on subversion of states from the 19th century. Nor is it to justify the ruthlessness of "free market" religions. Anarchism expresses something we urgently need today: community life.

Náš manifest ukazuje východisko a spôsob, ako základné princípy anarchizmu – komunitný rozvoj, samoorganizáciu, svojpomoc, ekonómiu daru, priamu akciu – používať v brandingu. Prakticky.

Nepochybujeme o tom, že je to dobré, zmysluplné, a že je to spôsob, ako zo značiek robiť užitočných verejných aktérov. O čom pochybujeme, je schopnosť značky adaptovať sa na život spoločnosti v 21. storočí, na život medzi ľuďmi, ktorí zápasia o vlastnú dôstojnosť, uznanie a zmysel. Našim manifestom preto chceme nasvietiť miesto, kde sa všetci stretávame, kde spoločne prežívame význam: komunity. Chceme inšpirovať značky a ľudí, ktorí s nimi pracujú.


Okrem Davida Graebera je tu mnoho ďalších, výnimočných ľudí, ktorých texty formovali naše myslenie. Bruno Latour, Paul Feyerabend, Richard Rorty, Thomas Kuhn a pochopiteľne Jeff Alexander. Že okrem Douglasa Holta neodkazujeme na žiadnu zaužívanú marketingovú literatúru nie je náhoda. Staviame totiž klasické predstavy marketingu o značke na hlavu – obraciame logiku, ktorú nepovažujeme za správnu, jedinú možnú a dostatočnú.

So, today we put one quite binding bullet point about community branding in our "bios". Our Anarchist Brand Modeling arose from long emails and sleepless nights between Bratislava and Los Angeles in 2022 and 2023. It is the result of our study of the so-called of a "strong program" in cultural sociology right at its epicenter—Yale University in Connecticut, which allowed Andy and I to meet and get to know each other. But first and foremost, it expresses our shared enthusiasm for community life and the creation of meaning where people think, feel and live – in communities, groups and communities.

Jan Převrátil

ABM má vlastný web, kde si Manifest stiahnete: www.anarchistbrandmodelling.com. Šírte ho ako univerzálny nástroj a prístup k brandingu, rozvíjate značku tam, kde ju marketing príliš dlho ignoroval.

PDF je na stiahnutie aj tu, v pôvodnom, anglickom znení alebo tu v slovenčine. Čítajte ho na telefóne, písali sme ho práve s touto predstavou! Sledujte nás aj na Instagrame.